آمار و نتايج ليگ برتر
جدول ليگ :
 

رديف

نام باشگاه

تعداد بازی

تاسیس

نام سرمربی

برد

تساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل 

امتياز

۱

سايپا کرج 

۳۰

۱۳۶۵

علی دایی

۱۵

۱۱

۴

۴۵

۳۱

۱۴+

۵۶

۲

استقلال اهواز

۳۰

۱۳۲۷

فیروز کریمی

۱۶

۶

۸

۳۳

۲۷

۵+

۵۴

۳

پیروزی تهران

۳۰

۱۳۴۳

دنیزلی

۱۴

۱۱

۵

۴۹

۳۳

۱۶+

۵۳

۴

استقلال تهران 

۳۰

۱۳۲۳

صمد مرفاوی

۱۴

۱۰

۶

۳۹

۳۰

۹+

۵۲

۵

سپاهان اصفهان 

۳۰

۱۳۲۳

لکابوناچیچ

۱۴

۷

۹

۴۱

۲۸

۱۳+

۴۹

۶

ابومسلم مشهد 

۳۰

۱۳۴۹

خداداد عزیزی

۱۱

۱۰

۹

۴۰

۳۶

۴+

۴۳

۷

 پيکان تهران

۳۰

۱۳۴۷

 داربینیان

۱۱

۸

۱۱

۳۷

۴۲

۵-

۴۱

۸

ذوب آهن اصفهان 

۳۰

۱۳۴۸

 کربکندی

۱۰

۹

۱۱

۳۹

۴۲

۳-

۳۹

۹

مس کرمان

۳۰

۱۳۷۷

کاظمی

۸

۱۲

۱۰

۳۵

۳۹

۴-

۳۶

۱۰

فجرسپاسیشيراز

۳۰

۱۳۶۳

 پیروانی

۷

۱۳

۱۰

۲۹

۳۲

۳-

۳۴

۱۱

پاس تهران 

۳۰

۱۳۴۲

شاهرخی

۷

۱۳

۱۰

۳۶

۳۵

۱+

۳۳

۱۲

برق شيراز 

۳۰

۱۳۲۵

ذوالفقار نسب

۸

۹

۱۳

۳۵

۴۵

۱۰-

۳۳

۱۳

صبا باتری تهران

۳۰

۱۳۸۰

ضیایی

۷

۱۱

۱۲

۲۸

۳۱

۳-

۳۲

۱۴

ملوان  بندر انزلی

۳۰

۱۳۴۵

احمد زاده

۷

۱۱

۱۲

۲۱

۳۰

۹-

۳۲

۱۵

 فولاد خوزستان

۳۰

۱۳۵۲

آگوستو ايناسيو

۵

۱۳

۱۲

۲۴

۳۳

۹-

۲۸

۱۶

راه آهن تهران 

۳۰

-

اکبر میثاقیان

۲

۱۴

۱۴

۳۰

۴۵

۱۵-

۲۰

 
 

 نتايج آخرين بازی ها ( هفته ی سی ام ) :

  هفته ی بعد ‌ :
 ابومسلم مشهد ۱ - راه آهن تهران ۳  بازی ها تمام شد !
 پیروزی تهران ۳ - ذوب آهن اصفهان ۱  بازی ها تمام شد !
 پاس تهران ۱ - استقلال تهران ۱  بازی ها تمام شد !
 استقلال اهواز ۰ - فولاد خوزستان ۰  بازی ها تمام شد !
 پیکان تهران ۲ - فجر سپاسی شیراز ۲  بازی ها تمام شد !
 سایپا کرج ۲ - مس کرمان ۰  بازی ها تمام شد !
 سپاهان اصفهان ۳ - صباباتری تهران ۲  بازی ها تمام شد !
 برق شیراز ۰ - ملوان انزلی ۱  بازی ها تمام شد !
 
 
جدول گلزنان هفته : 
 
تا حالا شده كه بخواهيد بدانيد در يك بازی چه كسانی  گل زده اند ؟! 
    
    
 

  نام تيم :

  گلزن :        ( هفته ی سی ام )

 ابومسلم مشهد

 شهرکی .

 استقلال تهران

 داسیلوا .

 استقلال اهواز

 هیچ گلی در این دیدار نزد .

 برق شيراز

 هیچ گلی در این دیدار نزد .

 پاس تهران

 چترآبگون .

 پيروزی تهران

 معدنچی - شعبو - حاجی زاده .

 پيکان تهران

 اصلانیان - عزیزی .

 ذوب آهن

 طهماسبی .

 راه آهن تهران

 تارتار - جمشیدیان (دوگل) .

 سایپا کرج

 مومن زاده - دایی .

 سپاهان اصفهان

 ابوالهیل - کریمی - بنگر .

 صبا باتری تهران

 پاجدیف - سلمانی .

 فجر شيراز

 طهماسبی - بیک زاده .

 فولاد خوزستان

 هیچ گلی در این دیدار نزد .

 مس کرمان

 هیچ گلی در این دیدار نزد .

 ملوان انزلی

 نیک نظر .

 
 
 
 

آقایان گل  !

 عرفان الروم از ابومسلم مشهد - مهدی رجب زاده از ذوب آهن اصفهان .

۱۷گل

۱

 فریدون فضلی از استقلال اهواز .

۱۳گل

۲

 عباس آقایی از پاس تهران .

۱۲گل

۳

 جدول نتایج :

 با استفاده از جدول زیر می توانید تمامی نتایج دور رفت و برگشت را بیابید.

مثلث پایینی مربوط به دور رفت و بالایی مربوط به دور برگشت است .  

ملوان

مس

فولاد

فجر

صبا

سپاهان

سایپا

راه

ذوب

پیکان

پیروزی

پاس

برق

استقلااهواز

استقلال

ابومسلم

 

0-0

0-0

1-0

0-1

0-2

1-0

1-1

3-1

1-4

 2-2

3-4

1-1

0-1

4-3

1-1

ابومسلم

1-2

0-0

2-3

1-1

2-3

1-0

2-1

1-2

0-0

2-1

1-1

1-1

0-3

1-1

 

0-1

استقلال

0-0

1-1

0-0

0-1

1-0

4-0

0-1

1-3

0-1

0-1

0-1

1-3

0-0

 

1-0

1-2

استقلااهواز

1-0

4-1

4-2

1-3

3-0

1-2

1-1

1-1

2-2

1-2

2-1

0-1

 

0-1

2-1

1-1

برق

2-2

0-1

1-1

1-1

1-2

0-0

1-1

2-2

3-2

0-3

1-1

 

2-2

0-1

2-1

3-2

پاس

0-1

1-4

1-2

1-1

0-1

1-2

2-2

1-2

1-3

 4-3

 

1-1

0-1

0-4

1-2

3-2

پیروزی

0-0

1-1

0-1

2-2

0-0

4-0

0-2

0-0

2-2

 

2-0

2-1

3-1

2-3

0-1

2-1

پیکان

1-0

1-2

1-1

1-1

1-2

 1-2

2-0

 1-2

 

2-1

3-2

1-1

1-1

1-1

2-1

0-1

ذوب آهن

2-1

1-1

3-1

1-1

0-0

1-0

0-0

 

4-3

2-1

1-2

2-1

3-1

1-0

1-1

0-0

راه آهن

1-1

0-2

2-2

0-1

1-2

1-0

 

1-3

1-2

1-2

2-2

1-2

1-2

2-0

1-3

1-2

سایپا

0-2

2-1

0-0

2-1

2-3

 

4-2

1-1

0-2

1-2

0-0

0-1

1-3

2-1

2-1

2-0

سپاهان

0-1

2-3

0-1

1-0

 

0-0

1-1

1-1

0-1

1-0

1-0

0-0

0-0

2-0

1-1

1-1

صبا

0-2

0-2

0-0

 

1-1

1-1

1-0

2-2

0-1

0-1

2-2

3-0

1-1

1-0

3-2

0-2

فجر

1-1

 1-2

 

3-0

0-0

2-1

2-1

1-1

3-0

0-1

0-0

1-0

2-1

1-0

0-0

1-0

فولاد

2-1

 

1-1

0-0

4-1

1-1

2-2

1-2

1-1

4-2

0-0

0-1

1-2

1-3

1-0

1-1

مس

 

1-0

0-0

0-1

3-2

2-0

0-0

0-0

2-0

1-1

0-0

1-2

1-2

1-0

1-0

3-2

ملوان

دوشنبه 7/3/1386 - 22:54
پسندیدم 0
UserName