استقلال اهواز دستت درد نكنه هرگز فراموشت نميكنيم
توسط : mehdi5415

من خوب ميدونم كه ممكنه استقلال اهواز تا 20 سال

ديگه قهرمان نشه

ولي دكتر سيار حرف درستي زد

دوشنبه 7/3/1386 - 21:23
پسندیدم 0
UserName