نظر جناب سقراط در مورد ازدواج
آیا می دونستید که نظر سقراط در مورد ازدواج چیه ؟؟؟؟؟؟ اون می گه که ......ازدواج کنید به هر وسیله ای که می توانید زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت می شوید و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف می شوید ..... ((( احتمالا جناب سقراط هم دارای یه همسر بد بودن که این جور فیلسوف و معروف شدن (((
دوشنبه 7/3/1386 - 20:46
پسندیدم 0
UserName