محتاج دو پیمانه معرفت !
توسط : fn_400

ما عاشق فهم و ادب و معرفتیم ****** ما خاک قدوم هرچه زیبا صفتیم

از زشتی کردار دگر خسته شدیم******محتاج دو پیمانه معرفتیم

دوشنبه 7/3/1386 - 16:21
پسندیدم 0
UserName