مثنوي ... (اگر خواهي)

سلام به همه ي بروبچزززززز باحال اهل شعر رو شاعري .

امروز بازم يه چند بيتي از همون مثنوي معنوي خودم رو كه قبلا در موردش توضيح دادم واستون ميذارم.

من تو آخر همه ي مطلبام مينويسم كه دمتون گرم نظر ، انتقاد پيشنهاد يادتون نره ولي مثل اينكه مطلبام اونقدر جذابه كه محوش ميشين و نظر يادتون ميره . اينبار من هم اول هم آخر ميگم كه نظر داشتيد بگيد مخصوصا در مورد اين مثنوي .(خيلي آقاييد -ممنون-)

...

اگر خواهي ره صد ساله گيري             مبر نامش فقط در اوج پيري

اگر خواهي قصورت را ببخشد             مدان هرگز به جز او چيز ازشد

اگر خواهي دواي هر كناهت               بخواه آمرزش از روي صداقت

اگر خواهي كه بيني رحمت او            بياور رو به او تا بيندت رو

اگر خواهي توسل جويي از كس        فقط رحمان بود كام تو را بس

...

ميدونم حال كردي و كف كردي و خوشت اومد ولي نظر يادت نره .منتظرمااااا !!

دوشنبه 7/3/1386 - 15:4
پسندیدم 0
UserName