کمی مهلت بده
توسط : fn_400

شما می بایست برای انجام کارهامهم یک محدوده زمانی تعیین کنید، و آن را هم همه جا، بگویید ،تا از ترس آنکه همانند داش سیاه ضایع بشید بروید راه حلی برای کارخود در آن زمان که خود تعیین کرده اید پیدا کنید (حله!) راستی خواهش می کنم مهلت هایتان را کاملا واقعی در نظر بگیرید مثلا نگویید من باید تا آخر عمر این موضوع را حل کنم.در این صورت حتما هم چشم می خورید و هم تفکر خلاق که چه عرض کنم تفکر معمولی هم پیدا نمی کنید.

دوشنبه 7/3/1386 - 15:2
پسندیدم 0
UserName