زندگي مثل يه ديكته
توسط : بر ز خ
سلام

زندگي مثل يه ديكته اس هي مي نويسيم، هي غلط مي نويسيم، هي پاك مي كنيم دوباره هي مي نويسيم، هي پاك مي كنيم غافل از اينكه عزرائيل داد ميزنه: برگه ها بالا

دوشنبه 7/3/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName