هر روز يك حديث :

(امام محمد باقر(ع)) :

لا والله ما أراد الله من الناس الا خصلتين:
أن يقروا له بالنعم فيزيدهم و بالذنوب فيغفرها لهم

بخداوند سوگند که خدا از مردم جز دو چيز نميخواهد:
به نعمتهايش اقرار کنند پس بر آنها بيفزايد و به گناهان اعتراف کنند پس آنها را ببخشايد

By Allah, Allah wanted nothing from people except two thing:
to admit his favour on them, thus He would increase it,
and to confess their sins (and seek forgiveness) thus He would forgive them .

-------------------------------------------------------------

اميدوارم كه هممون نعمتهاي خدا رو بشناسيم و اقرار كنيم كه همه ي اين جود ها فقط از سوي خداست و اميدوارم شاكر باشيم نه ناسپاس . اعتراف به گناهم فكر ميكنم معرفت و شناخت انسان رو نشون بده . خدا كنه هممون به اين مرتبه برسيم

دوشنبه 7/3/1386 - 14:26
پسندیدم 0
UserName