پاره ای از سخنان حکمت آموز حضرت علی(ع) از نهج البلاغه 1
كسى كه بتو گمان نيك برد گمانش را تصديق كن.

دوشنبه 7/3/1386 - 12:6
پسندیدم 0
UserName