تشکيل صهيونيسم 3
هنگامي که توطئه اسرائيلي ها بر ملا شد . تمام فلسطين حکم به تحريم فروش اراضي دادند و اعلام کردند هر کس زمينش را به يهودي ها بفروشد خونش جايز است . لذا ديگر زميني فروخته نشد و صهونيستها در زمان تشکيل دولت غير متحد انگليس در سال 1922 ميلادي فقط چيزي در حدود 5/2 درصد از اين سرزمينهاي فلسطين را تحت تملک داشتند در حاليکه در سال 1948 ميلادي همزمان با خروج نيروهاي انگليسي از اين مناطق خارج شدند ، 6 درصد از مجموع کل زمينها را از فلسطينيها خريده بودند. و 94 درصد متعلق به فلسطيني ها بود. يکي از شيوه هاي جنبش هاي صهونيستي ايجاد اقدامات تروريستي و ايجاد رعب و وحشت بود. در کنار اقدامات تروريستي رژيم صهونيستي ناگزير بود زمينه هاي بين المللي تشکيل دولت يهود را در فلسطين ايجاد کند . انگليسي ها در جهت حمايت تشکيل دولت يهود اقدام به صدور اعلاميه هايي کردند و کتاب هايي نوشتند که عمده آنها توسط دولت قيموميت انگليس صورت گرفت که با صدور اعلاميه بالفور در سال 1917 ميلادي کامل شد. پس از آن با کنگره يهود و انگليس و جاهاي مختلف، سازمان يافته تر شد. از جمله اقدامات دولت انگليس، تدوين کتاب سفيد در سال 1930 با طرح مجلس قانون انگليس در سال 1935 و کتاب سفيد، کتاب سياه در 1946 بود و به تدريج سعي کردند که اين بستر بين المللي را فراهم بکنند که دولت صهيونيسم
در فلسطين تشکيل شود . در کنا راين فعاليت ها معاهده تقسيم فلسطين در سال 1947 ميلادي توسط سازمان ملل متحد صادر شد. معاهده اي که به 181 معروف است و در 29 نوامبر 1947 تصويب شد. اين تصميم سازمان ملل به دليل فشار انگليس و آمريکا بود. در اين عهد نامه 2 دولت در فلسطين شکل گرفت. دولت يهود و دولت فلسطين که 88/44% به کشور عربي و 74/56 درصد به کشور يهودي تعلق گرفت. و منطقه بيت المقدس بي طرف و بين المللي اعلام شد.
اين عهد نامه در حالي تصويب شد که تنها 6 درصد از اراضي فلسطين توسط يهوديان خريداري شده بود. اينکه آيا سازمان متحد مي توانست اين قطعنامه را اجرا کند يا نه بحث هاي حقوقي مختلف دارد.
اما از لحاظ حقوقي سازمان ملل متحد نمي توانست چنين عهدنامه اي صادر کند زيرا هيچ مبنايي وجود ندارد که بتوان يک سرزمين را که داراي مرز مشخص است بر خلاف تمايل ساکنين آن واگذار کرد.
لذا از همان زمان زمزمه هاي تقسيم فلسطين توسط يهود آغاز شد و با کمک انگليسي ها مسلح شدند . پس از صدور قطعنامه 181 فلسطين ؛ شدت سرکوب توسط انگليس چنان بود که فردي که يک چاقو داشت به عنوان حمل اسلحه به اعدام محکوم مي شد ولي خود انگليس ، يهودي ها را سازمان دهي و مسلح مي کرد و آموزش مي داد و هنگامي که قرار شد يهوديان از اراضي عرب نشين خارج شود عهدنامه را نقض کرده و از آن منطقه خارج نشدند و لي اعراب مسلمان فلسطين ، از مناطق يهودي نشين خارج شدند و در سال 1948 که دولت يهودي در آن منطقه شکل گرفت فردي بنام بن گوريون اولين نخست وزير اين دولت بود
دوشنبه 7/3/1386 - 11:28
پسندیدم 0
UserName