این حق کیست !
توسط : fn_400

 

دیدن رنگین کمان

دیدن رنگین  کمان حق کسانی است که تا آخرین لحظه زیر باران می ایستند.     

دوشنبه 7/3/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName