كمك راجر مور به كودكان فقير
توسط : alireza2932

به نام خدا

«كمك راجر مور به كودكان فقير»

×××در اپريل 2004 راجر مور بازيگر قديمي نقش جيمز باند از سوي دولت المان به خاطر فعاليت و تلاش در بنياد كودكان سازمان ملل مورد تقدير قرار گرفت؛ در ان سال يوهانس راو، رئيس جمهور المان مدال صليب درجه اول خدمات را طي مراسمي به وي اهدا كرد.

×××گفتني است مور 77ساله سفير حسن نيت فعاليتهاي يونيسف در زمينه كودكان فقيري هست كه در كشورهاي مختلف جان ميسپارند.

موفق

 

 

دوشنبه 7/3/1386 - 10:41
پسندیدم 0
UserName