پينوكيو ركورد فروش را شكست
توسط : alireza2932

به نام خدا

«پينوكيو ركورد فروش را شكست»

×××جديدترين فيلم روبرتو بنيني بازگويي قصه پينوكيو را بطور زنده انجام ميدهد. اين فيلم در روز11 اكتبر 2002بطور همزمان در 860سالن از3000 سالن سينما در ايتاليا اكران شد كه ركوردي دست نيافتني است.

×××الدا فري تهيه كننده اين فيلم ميگويد: اين رقم باورنكردنيست، اما از سوي ديگر شوق برانگيز نيز ميباشد چون در تمام ايتاليا، همزمان به نمايش درامد؛ حتي سالنهاي بسيار كوچك شهرستانها نيز خواهان نمايش فيلم شدند. هزينه اين فيلم 45ميليون دلار بوده است.

موفق

 

 

دوشنبه 7/3/1386 - 10:41
پسندیدم 0
UserName