عظمت واقعی...
توسط : نگارینا
 

عظمت واقعی در اینست که بر نفس خود مسلط باشیم.

                        دانیل دیفو 

دوشنبه 7/3/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName