عرفات

عرفات ، نام منطقي وسيعي است با مساحت حدود 18کيلومتر مربع که در شرق مکه ،اندکي متمايل به جنوب در ميان راه طائف و مکه قرار گرفته است . اين منطقه به وسيله کوههايي که به شکل نيم دايره در اطرافش قرار دارد ، مشخص شده است . زائران بيت الله الحرام در روز عرفه ، يعني نهم ذي حجه در اين منطقه حضور دارند . اين حضور ، در اصطلاح فقهي (وقوف) ناميده مي شود و از ارکان حج تمتع است . عرفات خارج از محدودي حرم قرار دارد و اطراف آن با علائم و تابلو به طور دقيق مشخص شده است . گفته اند نام عرفات مربوط به زماني است که جبرئيل مراسم حج را به آدم (ع) آموزش داد و در پايان به او گفت : (عرفت؟) (آيا شناختي؟) و در نقلي ديگر آمده است که آدم و حوا پس از هبوط از بهشت و آمدن به روي کري خاکي ، در اين منطقه همديگر را يافتند و يکديگر را شناختند (تعارفاً). در شمال شرقي عرفات (جبل الرحمه) قرار دارد . اين کوه مستقل از کوههايي است که منطقه را در حصار خود گرفته . روايت شده است که رسول خدا (ص) خطبي حجة الوداع را بر فراز اين کوه ايراد کرد .

دوشنبه 7/3/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName