سبقت گیـرنـده اهل بهشت
 
امام حسین علیه السلام فرمودند:
أیما اثْنَین جَرى بینهما كلام فطلب أحدهما رضَـى الاخر كانَ سابقة الىَ الجنّة
(محجه البیصاء ج 4،ص 228)

هر یك از دو نفـرى كه میان آنها نزاعى واقع ی و یكـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود

 

 

دوشنبه 7/3/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName