حکایاتی آموزنده از زبان مردان خدا
 

 

حجة السلام والمسلمین قدس، یکی از شاگردان آیت الله بهجت می گوید: آقا همیشه سفارش می کردند برای احیای شریعت نگذارید سنتها فراموش شود وعرفیات یا بدعتها جای آن را بگیرد.

 روزی فرمودند:  مرحوم حاج شیخ مرتضی طالقانی ( ازاستادان اخلاق و علمای بزرگ نجف، که استاد اخلاق آقا نیز بوده است ) همراه با عده ای از علما از جمله آیت الله العظمی خوئی به افطار دعوت بودند،

 وقتی غذا آماده می شود و همگی سر سفره می نشینند حاج شیخ مرتضی طالقانی می فرماید:

 نمک در سفره نیست و اقدام به تناول غذا نمی کنند.

 با اینکه بین مجلس افطاریه تا آشپزخانه بسیار فاصله بوده ( و ظاهراً از خانه ای دیگر غذا می آورده اند ).

به هر حال مرحوم طالقانی دست به غذا دراز نمی کند و دیگران حتی آیت الله خوئی نیز به احترام ایشان غذا شروع نمی کنند و طول می کشد تا نمک را بیآورند.

بعد از ختم جلسه و هنگام رفتن، آیت الله خوئی خطاب به ایشان می فرماید:

 حضرت آقا، اگر شما به این اندازه به ظاهر سنت مقید هستید که اگر کمی نمک تناول نکنید غذا نمی خورید،

 پس در این گونه مجالس کمی نمک با خود همراه داشته باشید تا مردم را منتظر نگذارید.

آقای طالقانی فوراً دست به جیب برده و کیسه کوچکی را درآورده و می فرماید:

 با خودم نمک داشتم ولی می خواستم سنت اسلامی پیاده شود و متروک نباشد. »

دوشنبه 7/3/1386 - 9:56
پسندیدم 0
UserName