می خوای بدونی مورچه ها چه جوری خونشونو پیدا می کنن؟ پس اینو بخون
توسط : دیوژن م
شايد اين سوال را بارها از خودتان پرسيده ايد که چگونه مورچه ها بعد از پيدا کردن طعمه به راحتی به لانه خود برمی گردند.
در اين مورد نظريه های بيشماری هست. به تازگی پژوهشگران مدعي اند که مورچه ها قدم های خودشان را از لانه تا طعمه می شمارند ، بدين ترتيب به راحتی دوباره به خانه بر می گردند!
پژوهشگران قدم سنج مخصوص را در دستگاه عصبی مورچه ها تعبيه کردند که براحتی اين کار را برايشان انجام می دهد. برای اين منظور پاهای مورچه صحرايي را با اضافه کردن نوعی پلاستيک بسيار سبک بلند تر کردند نتيجه اين شد که مورچه نمی توانست لانه خود را پيدا کند و در همان حوالی دور خود می چرخيد.
دوشنبه 7/3/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName