به خود تلقين كنيد كه اعتماد به نفس داريد
توسط : حامد...
 

به خود تلقين كنيد كه اعتماد به نفس داريد

دوشنبه 7/3/1386 - 8:8
پسندیدم 0
UserName