حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

در نماز جماعت شرکت نماييد، گر چه آن را بر سر آهن و نوک نيزه انجام

دهيد(يعنی  هر قدر سخت و دشوار باشد، از حضور در جماعت دريغ نکنيد).

الصلاة جماعة و لو علی رأس زج

 ( بحار الانوار، ج ,88 ص 4 )

دوشنبه 7/3/1386 - 8:8
پسندیدم 0
UserName