ضرب المثل در باره ازدواج
توسط : mohsen_yahoo

بنام خدا

در موقع خرید پارچه حاشیه ان را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن.

اذربایجانی

برای یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.

چینی

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن.

چینی

اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او

ازدواج کن اما پولت را از او دور نگه دار.

ترکی

ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شودوگاهی

هم بسیار بد.

اسپانیایی

ازدواج زودش اشتباهی بزرگ ودیرش اشتباهی بزرگتر است.

فرانسوی

دوشنبه 7/3/1386 - 8:7
پسندیدم 0
UserName