حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

کسي که نماز خود را با جماعت و با درک تکبير اول نماز، چهل روز انجام

دهد، خداوند دو برائت را برای او مقرر مي سازد: 1- برائت از آتش دوزخ .

2 - برائت از نفاق .

من صلی اربعين يوما جماعة يدرک التکبيرة الاولي ، کتب له برائتان برائة من النار

و برائة من النفاق

 ( بحار الانوار، ج ,88 ج 4 )

دوشنبه 7/3/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName