شما مي توانيد هر كاري را به انجام برسانيد
توسط : حامد...
 

شما مي توانيد هر كاري را به انجام برسانيد به شرط آن كه شديداً مايل به انجام آن باشيد و آماده باشيد كه به مدت لازم  و به اندازه كافي روي آن كار كنيد.

دوشنبه 7/3/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName