اگر آرزومندید
توسط : حامد...
 

 

اگر آرزومندید كه به سعادت برسید، پیش از آن كه خود عبرت دیگران شوید، از دیگران پند و عبرت بگیرید.

دوشنبه 7/3/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName