مدام براي خود هدف هاي
توسط : حامد...
 

مدام براي خود هدف هاي جديد و استانداردهاي بالاتري در نظر بگيريد و هرگز قانع نباشيد.

دوشنبه 7/3/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName