حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم ، در نظرم محبوبتر ازعبادت و شب

زنده داری تا صبح است .

لان اصلی الصبح فی جماعة احب الی من ان اصلی ليلتی حتی  اصبح

 ( کنز العمال ، ج 8، حديث 22792 )

دوشنبه 7/3/1386 - 8:1
پسندیدم 0
UserName