حكمت درختي است
توسط : حامد...
 

حكمت درختي است كه در دل روييده و ميوه از زبان مي دهد.

دوشنبه 7/3/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName