اساساً ثروت سایه ای است رفتنی و دروغین
توسط : حامد...
 

اساساً ثروت سایه ای است رفتنی و دروغین و تنها تقوی و اصل و نسب نوری است ماندنی، و هیچ مالی با آن برابری نمی كند

دوشنبه 7/3/1386 - 8:0
پسندیدم 0
UserName