به هنگام آشفتگي
توسط : حامد...
 

به هنگام آشفتگي و تحولات سريع، مرتباً خود را با در نظر گرفتن شرايط جديد ارزيابي كنيد.

دوشنبه 7/3/1386 - 7:59
پسندیدم 0
UserName