اعتماد به نفس
توسط : حامد...
 

اعتماد به نفس هنگامي به دست مي آيد كه شما با حداكثر توانايي و كارايي تان كار كنيد.

دوشنبه 7/3/1386 - 7:52
پسندیدم 0
UserName