ابوعبدالله (ع )
توسط : حامد...
 

ابوعبدالله (ع )

زمانی که اذان گفتي ، صدايت را کوتاه مکن ، زيرا که خداوندبه مقدار بلندي

صدای تو در اذان ، پاداش مي دهد.

اذا اذنت فلا تخقين صوتک فان الله يأجرک مد صوتک فيه

 ( التهذيب ، باب اذان ، حديث 45 )

دوشنبه 7/3/1386 - 7:49
پسندیدم 0
UserName