توجه خود را
توسط : حامد...
 

 

توجه خود را روي مهمترين چيز متمركز كنيد و تا انجام كامل آن دست از كار نكشيد.

دوشنبه 7/3/1386 - 7:46
پسندیدم 0
UserName