نادان ترین خلق
توسط : حامد...
 

نادان ترین خلق كسی است كه خود را عاقل ترین مردم  بداند .

دوشنبه 7/3/1386 - 7:7
پسندیدم 0
UserName