آماده باشيد
توسط : حامد...
 

 

آماده باشيد كه خود را هر سال از نو بسازيد. مجسم كنيد كه مي توانيد بدون هيچ زحمت و محدوديتي بارها از نو شروع كنيد.

دوشنبه 7/3/1386 - 7:6
پسندیدم 0
UserName