امام علی (ع )
توسط : حامد...
 

امام علی (ع )

کسی که صدای اذان را در مسجد شنيد، و بدون خواندن نماز (جماعت )از

مسجد خارج شودمنافق است ، مگر اين که قصد برگشت برای نماز خواندن

دارد، يا وضو ندارد و براي گرفتن وضو از مسجد خارج شود.

من سمع النداء و هو فی المسجد ثم خرج فهو منافق ، الا رجل يريد الرجوع

اليه ، او يکون علی غير طهارة فيخرج ليتطهر

 ( بحار الانوار، ج ,84 ص 161

دوشنبه 7/3/1386 - 7:5
پسندیدم 0
UserName