حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

 حضرت رسول (ص)

نشانه ستمکاری  و کفر(نفاق ( آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به

نماز ندا مي دهد و وی را به رستگاری مي خواند و دعوت او را اجابت نکند.

الجفاء کل الجفاء و الکفر من سمع منادي الله تعالی ينادی بالصلاة و يدعوه

الی الفلاح فلا يجيبه

 ( نهج الفصاحه ، ص 279 )

دوشنبه 7/3/1386 - 7:4
پسندیدم 0
UserName