حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...

 

 

حضرت رسول (ص)

کسی که اذان بگويد، و به خداوندتوجه داشته باشد، خداوند به او ثواب

چهل هزار شهيد و چهل هزار راستگو را عطامي کند و چهل هزار از امت

گناهکاران شامل شفاعتش گرديده و داخل بهشت مي شوند.

من اذن محتسبا يريد بذلک وجه الله - عز و جل - اعطاه الله ثواب اربعين

الف شهيد و اربعين الف صديق و يدخل فی شفاعته اربعين الف مسي ء من امتي

الی  الجنة

 ( بحار الانوار، ج ,84 ص 130)

دوشنبه 7/3/1386 - 7:4
پسندیدم 0
UserName