جمال و زيبايي
توسط : حامد...
 

 

جمال و زيبايي با لباس نيست كه تو خودت را با آن زينت مي دهي، بلكه زيبايي و جمال به علم و ادب است.

دوشنبه 7/3/1386 - 7:1
پسندیدم 0
UserName