حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

ای بلال ! هنگامی  که وقت نماز رسيد بالای ديوار بروو صدای خود را به

وسيله اذان بلند کن .

اذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان

 ( فروع کافي ، ج 3، ص 307 )

دوشنبه 7/3/1386 - 6:59
پسندیدم 0
UserName