آن كه در فرو بردن
توسط : حامد...
 

آن كه در فرو بردن غیظ از دیگران پیشتر است از همه كس دوراندیش تر است .

دوشنبه 7/3/1386 - 6:58
پسندیدم 0
UserName