آن كه تو را
توسط : حامد...
 

آن كه تو را سرزنش كرد، از كِید ( مكر ) خود تو را ایمن ساخت.

دوشنبه 7/3/1386 - 6:57
پسندیدم 0
UserName