یادت باشه...
 

یادت باشه...گاهی وقت ها مثلا آخر شب ها که می خوای بخوابی یه دل تنهایی هست که یکم اون ور تر می تپه برای تو

 

يکشنبه 6/3/1386 - 22:19
پسندیدم 0
UserName