. . .
توسط : عافی

سخنرانی بزرگان برای موفقیت شما
 

اگر علائم زير در شما آشکار شد حتم داشته باشيد که شما معتاد شده ايد. (البته معتاد به اينترنت)

1- وقتي کامپيوتر را خاموش مي‌کنيد احساس پوچي مي‌کنيد. درست مثل اينکه عزيزي را از دست داده‌ايد.

2- ساعت ۴ صبح وقتي از خواب بيدار مي‌شويد که کمي آب بنوشيد اول e-mail هايتان را چک مي‌کنيد.

3- تصميم مي‌گيريد يکي دو سال بيشتر در دانشگاه بمانيد فقط بخاطر دسترسي رايگان به اينترنت.

4- وقتي مي‌خنديد سرتان را ۹۰ درجه به سمت راست خم مي‌کنيد.

5- تکاليف درسيتان را به فرمت html تبديل مي‌کنيد و آدرس آنرا به استادتان مي‌دهيد.

6- همه دوستانتان يک @ در اسمشان دارند.

7- تنها ارتباطتان با اهل منزل از طريق e-mail است.

8- همسرتان را اينگونه معرفي مي‌کنيد ayal kitchen.com

9- بين پرداخت نکردن قبض آب و هزينه اشتراک اينترنت برايتان آسانتر است که بي‌آبي را تحمل کنيد.

10- خوابهايتان را با فرمت html مي‌بينيد.

11- بر روي کنترل تلويزيون duble click مي‌کنيد.

12- وقتي با همسرتان دعوا مي‌کنيد آرزو مي‌کنيد کاش مي‌توانستيد او را ignore کنيد.

و اگر اعتياد شما زياد باشد و بچه‌دار شويد بدون شک بچه شما از شما خواهد پرسيد که او را از کدام سايت down load کرده‌ايد.

توجه کنيد: صد رحمت به سارس! اين نوع اعتياد از ايدز هم بدتره!؟

يکشنبه 6/3/1386 - 18:56
پسندیدم 0
UserName