فواید چای سبز !
توسط : fn_400

چاي سبز داراي خواص فراواني است .به علت داشتن فلوئور ميناي دندان را تقويت کرده و از پوسيدگي ان جلوگيري مي کند .زياده روي در خوردن ان رنگ دندانها را زرد مي کند اما دندانهاي زرد شده ديرتر خراب مي شوند .همچنين بوي بد دهان را از بين مي برد مخصوصا خشک شده ان بوي  پياز و سير را رفع مي کند .چاي در كنار فايده هاي فراوانش خاصيت ضد سرطاني نيز دارد

يکشنبه 6/3/1386 - 16:49
پسندیدم 0
UserName