زيباترين گل بااولين باد پاييزي....
توسط : ronak_18

زيباترين گل با اولين باد پاييزي پرپر شد، باوفاترين دوست به مرور زمان بي‌وفا شد، اين پرپر شدن از گل نيست و اين بي وفايي از دوست نيست از روزگار است

يکشنبه 6/3/1386 - 16:35
پسندیدم 0
UserName