وقتی کسی
توسط : حامد...
 

 وقتی کسی با یک انگشت به سوی شخص دیگری اشاره میکند، بایستی بداند سه انگشت دیگرش به سوی او اشاره دارد

يکشنبه 6/3/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName