حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارايی مي مانند که بر در خانه هايتان روان

است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو مي دهيد، ديگر هيچ

پليدی باقی  نمي ماند.

مثل الصوات الخمس کمثل نهرجار عذب علی باب احدکم يغتسل فيه کل يوم

خمس مرات فما يبقی ذالک من الدنس

کنز العمال ، ج 7، ص ,291 حديث 18931

يکشنبه 6/3/1386 - 16:30
پسندیدم 0
UserName