غريب
توسط : حامد...
 

 

غريب در دنيا كسي است كه دوست ندارد.

يکشنبه 6/3/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName