انچه زيباست عزيز نيست.
توسط : ronak_18
 

 

آنچه که زيباست عزيز نيست آنچه که عزيز است زيباست سعي کن زيباييدر نگاه تو باشد نه در چيزي که به آن مي نگري

 

 

يکشنبه 6/3/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName