اندرزهاي ديني 5
توسط : nahidjoon
 

 وقتي در كاري شكست مي خوري ، عذر و بهانه نياور .

يکشنبه 6/3/1386 - 14:50
پسندیدم 0
UserName